ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

 

 ΕΛΛΑΔΟΣ

 

ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 15  105 52   ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ.:210-3243822 ? Fax: 210 3243281

www.panepirotiki.com  - email: info@panepirotiki.comΑριθ. πρωτ. 2457                                                                           Αθήνα  9-5-2014

ΠΡΟΣ

1.ΓΙΩΡΓΟ ΜΠΟΡΟΔΗΜΟ ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ.

2. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΖΙΑΚΑ ΠΡΩΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ.

3.ΑΓΓΕΛΟ ΡΕΜΠΗ ΤΕΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΦΕΤΩΝ

4. ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΒΕΝΕΤΗ ΤΕΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ KAI EΠΙΤΙΜΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ  

5.ΤΟΝ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΤΣΕΚΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟ

6.ΑΝΤΩΝΗ ΦΟΥΣΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟ

7.ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΕΠΙΤΙΜΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ

8.ΚΩΝ/ΝΟ ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ

9.ΦΩΤΙΟ ΜΠΟΛΩΦΗ ΤΕΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ

10.ΙΩΑΝΝΗ ΖΩΗ ΤΕΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ

11.ΠΑΥΛΟ ΚΟΣΟΒΙΤΣΑ ΤΕΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ

12.ΛΑΜΠΡΟ ΔΡΟΣΟ ΠΡΩΗΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ

            

              Αγαπητοί Συμπατριώτες,

      Τεράστιο θέμα νομικής και ηθικής τάξης έχει προκύψει με το ακίνητο που είχε παραχωρηθεί κατά χρήση στην οργάνωσή μας με αρχικό παραχωρητήριο στις 15-9-1998 και με τροποποιημένο στις 28-2-2008.

      Το θέμα που έχει ανακύψει συνίσταται στο γεγονός ότι το εν λόγω ακίνητο έχει μεταβιβασθεί με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3986/2011 στο ΤΑΙΠΕΔ  προς περαιτέρω αξιοποίηση.

      Η Οργάνωσή μας μόλις πληροφορήθηκε από την Ανώνυμη Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου, αυτή την έκβαση, απέστειλε προς το ΤΑΙΠΕΔ την από 27/12/2013 εξώδικη πρόσκληση με την οποία ζητούσε την υλοποίηση των όρων του από 28/2/2008 παραχωρητηρίου.

      Ειδικότερα η οργάνωσή μας ζητούσε: α) την σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης σύστασης καθέτου ιδιοκτησίας με προσδιορισμό των στοιχείων της παραχωρηθείσας έκτασης  και β) την παράδοση στη Συνομοσπονδία μας της διακεκριμένης πλέον κάθετης ιδιοκτησίας. Ταυτόχρονα δε καλούσε το ΤΑΙΠΕΔ να απέχει από την πώληση ή την κατ΄ οιοδήποτε άλλο τρόπο αξιοποίηση αυτού.

      Το ΤΑΙΠΕΔ  απάντησε με την από 29-1-2014 εξώδικό του, ότι θεωρεί τη μεταβίβαση που έγινε σ΄ αυτό νόμιμη και ισχυρή  ισχυριζόμενο μάλιστα ότι κατά το άρθρο 2 παρ. 9 και 12 του νόμου 3986 /2011 δεν δεσμεύεται από πρότερες παραχωρήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από τον προηγούμενο κύριο του ακινήτου και ότι ο τρίτος έχει αποκλειστικά δικαίωμα αποζημιώσεως έναντι μόνον  του Δημοσίου.

       Ακόμη δε επισημαίνει ότι κατά την παρ. 9 του άρθρου 2 του παραπάνω νόμου «Μπορεί να καταγγέλλονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης. Η καταγγελία επιφέρει τη λήξη της παραχώρησης δύο (2) μήνες από την επίδοσή της σε εκείνον στον οποίο παραχωρήθηκε το ακίνητο» και επιφυλάσσεται επί του δικαιώματος αυτού. 

       Κατόπιν της παραπάνω δυσμενέστατης εξέλιξης και με δεδομένο ότι έχει καταβληθεί το τίμημα, καλείστε στην αίθουσα της Πανηπειρωτικής στις 6 Ιουνίου και ώρα 7,00 το απόγευμα σε σύσκεψη για την από κοινού αντιμετώπιση του παραπάνω προβλήματος.

Με Πατριωτικούς Χαιρετισμούς

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

     Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας
Γιώργος Δ.  Οικονόμου                                         Γιώργος Αρ. Δόσης
 

» Επιστροφή στα Νέα/Δελτία Τύπου